معرفی سیستم بازرگانی از ترخیص تا فروش

این برنامه ، مدیریت بازرگانی از مرحله ترخیص کالا تا زمانی که اقلام به دست مشتریان برسد را اعمال می کند . به عبارت دیگر کالا ها پس از واردات از گمرکات و یا خرید داخلی، تا زمانی که به فروش می رسد و در اختیار مشتری قرار می گیرد را رهگیری و کنترل می نماید . 

از جمله عوامل مهم در این برنامه می توان به کنترل دقیق موجودی انبارها به روش استاندارد شناسایی ویژه اشاره کرد . همچنین امکان ایجاد پیش فاکتورها و ثبت پردازش های جانبی مربوط به آن بنا به تشخیص موسسه ، در دسترس کاربر برنامه قرار دارد. 

این برنامه تحت شبکه محلی به درستی کار می کند و دارای گزارشات کاربردی فراوانی می باشد همچنین امکان سفارشی کردن این برنامه براساس عملکردهای خاص یک موسسه مهیا می باشد. در ستون زیر برخی از امکانات سیستم بطور اختصار شرج داده شده است .

ثبت کالا >>>

♦ ثبت کالا ها به همراه واحد/کشور تولید کننده  .

♦ اعمال گروه بندی کالا در سطوح مختلف و بدون محدودیت .

♦ امکان درج دو واحد شمارش مختلف برای هر کالا و کنترل آن ها در برنامه (مثلا مقدار وزنی و تعداد جعبه) .

ثبت اشخاص >>>

♦ ثبت اشخاص و مشتریان  به تفکیک شهر و استان مشتری و درجه اعتبار  .

♦ معرفی اشخاص به عنوان مشتری، انباردار و یا مسئول فروش  جهت استفاده های بعدی و رهگیری  فعالیت ها.

♦ ایجاد مشتریان به همراه مسئول فروش مشتری، در سیستم معرفی و ذخیره می گردد .

ثبت انبار های متعدد >>>

♦ امکان معرفی شرایط پیش فاکتور و موضوعات مد نظر واحد بازرگانی در متن چاپی پیش فاکتور. بطور مثال : 

 • تسویه حساب به تاریخ _ می باشد و با توجه به وضعیت گمرک ، زمان تسویه … .
 • صدور فاکتور بصورت رسمی به نام _ به شناسه ملی _ خواهد بود … 
 • تحویل بار آستارا می باشد لذا هزینه حمل به عهده خریدار می باشد…
 • ملاک قبض باسکول مبدا می باشد.
 • … و درج کلیه شرایط مد نظر برای پیش فرض همه پیش فاکتورها

♦ امکان معرفی مراحل پردازش برای اتفاقات و موضوعات درباره پیش فاکتور، از زمان ثبت تا تحوبل به مشتری. بطور مثال : 

 • ثبت سند در سیستم مالی … .
 • ثبت فاکتور در سیستم جامع مالی …
 • تایید سامانه جامع مالی … 
 • … سایر موارد مد نظر …
 • بارگیری و ارسال …

♦ ایجاد شرایط و مراحل متعدد برای پیگیری های بعدی در سیستم به شدت به کمک کاربر و موسسه خواهد آمد و رهگیری های بسیاری متنوعی انجام می گردد .

♦ ثبت اظهار واردات کالا به همراه شماره کوتاژ جهت تعیین شناسایی ویژه و میزان وزنی و تعدادی از کالای مورد نظر.

♦ ثبت خرید داخلی کالا برای ایجاد روند ورود کالا به انبار از طریق فروشندگان داخلی و تعیین شناسایی ویژه برای آن ها .

♦ ثبت مبالغ فی و جمع  در خرید داخلی کالا جهت ایجاد صورتحساب فروشندگان و پیگیری مفاصا حساب .

♦ ثبت عملیات انبار  برای نقل و انتقال انبارها  و  کالاهای جابجا شده  بین انبار ها .

♦ایجاد سایر عملیات انبار  از قبیل کسر و اضافه انبار و ثبت موچودی اولیه جهت ارائه موجودی شفاف و با کیفیت از کالاها .

♦ کلیه عملیات انبارها بر اساس شناسایی ویژه انجام می گردد و این امکان ویژه در رهگیری یک بار وارداتی و یا خرید داخل از اهمیت بالایی برخوردار است و در گزارشات تاثیر به سزای آن قابل رویت خواهد بود.

♦ از جمله مهم ترین عملیات این سیستم ایجاد ثبت پیش فاکتور کالا برای مشتریان موسسه می باشد.

♦ در واقع دیدگاه طراحی این سستم در پیش فاکتور به منزله عقد یک قرارداد با مشتری است و بندهای قانونی در آن قابل ایجاد می باشد.

♦ در ثبت پیش فاکتور علاوه بر موارد معمول مثل نوع کالا، مقدار، فی فروش امکانات منحصر به فردی در سیستم ذخیره می گردد از جمله :

 •  معرفی مسئول فروش در پیش فاکتور جهت اخذ گزارشات و تعیین صلاحیت های فروشندگان هر منطقه
 • ثبت تاریخ تسویه در پیش فاکتور جهت  اخذ مفاصا حساب و تعیین سررسید تعهدات در گزارشات.
 • درج تاریخ اعتبار به منزله ایجاد مهلت قانونی و تعیین مدت زمان اعتبار این پیش فاکتور.

♦ ثبت مبالغ فی و جمع  در پیش فاکتور جهت ایجاد صورتحساب مشتریان و پیگیری مفاصا حساب و سررسید تعهدات .

♦ درج شرایط پیش فاکتور در هنگام ایجاد آن از روی شرایط پیش فرض مندرج در اطلاعات پایه و تغییر مواردی که مد نظر فروشنده و خریدار است.

♦ امکان ایجاد نسخه چاپی به نام خریدار و یا به نام اشخاصی که توسط مشتری معرفی می گردد .

♦ درج مراحل تعریف شده برای هر پیش فاکتور و تیک کردن آنها به منظور کنترل پردازش های معرفی شده در تعاریف پایه .

♦ فیلتر کردن پیش فاکتورها براساس کلیه آیتم های ورودی از جمله مراحل پردازش برای پیش فاکتورها .

♦ امکان رویت وضعیت مانده کالای و روند وضعیت مالی پیش قاکتور در فرم پیش فاکتورها.

♦ امکان درج وضعیت های پیش فاکتور به منظور کنترل و اعمال مدیریت پیش فاکتورها (تایید پیش فاکتور/ابطال پیش فاکتور/پیش فاکتور ناتمام و انصراف).

♦ ثبت مراحل فیزیکی پیش فاکتورها جهت رهگیری و  کنترل مدیریتی پیش فاکتورها (بدون اقدام/بارگیری شده/نهایی).

♦ فیلتر کردن پیش فاکتورها براساس نوع وضعیت و مرحله فیزیکی به همراه فیلتر سایر آیتمهای ورودی .

♦ امکان درج کالای برگشت شده از فروش و ثبت انبار برگشت کالا و تعیین موارد فی و مبلغ و ثبت شناسایی ویژه از کالای برگشت شده در فرمی مجزا .

♦ صدور برگشت از فروش صرفا بر اساس پیش فاکتور ایجاد شده صورت می گیرد روش انجام شده .

♦ همچنین در ثبت برگشت کالا نیز شناسایی ویژه بر اساس کالای تحویل شده به مشتری اعمال می گردد  .

♦ صدور حواله انبار بر اساس اقلام کالای پیش فاکتور فروش انجام شده .

♦ امکان درج شناسایی ویژه در حواله انبار به منظور کنترل و رهگیری کالاهای وارداتی یا خرید داخل و اعمال مدیریت روی آنها و اخذ گزارشات مورد نیاز.

♦ ثبت هزینه انبارداری مندرج در شرایط پیش فاکتورها و درج کرایه حمل کالا در ثبت حواله فروش برای اموارد ارسالی توسط موسسه برای مشتری .

♦ ثبت اقلام متنوعی از قبیل : مسئول انبار، انباردار، تحویل گیرنده و امضا های گواهی کنندگان در پایین حواله انبار و … 

♦ جهت اعمال کنترل بر روی سررسید تعهدات مشتریان، کلیه دریافت و پرداختی های مشتریان در سیستم بصورت مجزا و بر اساس پیش فاکتورهای ثبت شده درج می گردد.

♦ در ثبت وجوه دریافت و پرداخت های انجام شده براساس پیش فاکتور، سیستم بصورت خودکار مبالغ را با جمع پیش فاکتور کنترل می نماید .

♦ اخذ صورتحساب یک شخص با جزئیات کامل در بازه های زمانی مختلف  .

♦ درج نحوه دریافت پرداخت انجام شده بصورت : نقدی / بانکی و یا صدور چک و ذخیره و نگهداری آنها در سیستم .

♦ اخذ تراز حساب اشخاص از سیستم ، که کلیه مشتریان را با مجمع پرداختی ها و دریافتی ها  و مانده حساب لیست می نماید .

♦ گزارش سررسید تعهدات بر اساس مانده حساب یک شخص و تاریخ مندرج در تسویه حساب پیش فاکتورها، بصورت کلی و یا بر اساس انتخاب مشتری و بازه های زمانی مختلف.

♦ تراز حساب پیش فاکتورها بر اساس مبالغ پیش فاکتورها و مجموع دریافتی از مشتری و مانده حساب پیش فاکتور، بصورت کلی و یا بر اساس انتخاب مشتری و بازه های زمانی مختلف.

♦ اخذ گزارش گردش کالا (کاردکس) با امکان انتخاب و فیلتر کردن تمام جزییات مربوطه مثل : نوع عملیات، انبار، بازه زمانی، پیش فاکتور و نام مشتری .

♦ امکان رویت گزارش مدیریتی از گردش کالا  به انضمام میزان کالای رزرو شده برای آن دسته از کالاهایی که پیش فاکتورشان تایید شده است.

♦ امکان رویت گزارش مدیریتی از گردش کالا  به انضمام میزان کالای رزرو شده برای آن دسته از کالاهایی که پیش فاکتورشان تایید شده است.

♦ ارائه گزارش تراز کالاها (موجودی) بر اساس موجودی کل و به تفکیک موجودی در انبارها.

♦ ارائه تراز موجودی کل کالا به انضمام میزان کالای رزرو شده در تراز و ساخت گزارشات مدیریتی از آن .

♦ بدلیل ثبت عملیات کالا در این سیستم بر اساس شناسایی ویژه(کوتاژ)، نمایش موجودی کالا در انبارها به تفکیک کوتاژ نیز در دسترس کاربر قرار دارد .

♦ رویت تراز کالاهای پیش فاکتور،  که در این تراز مدیریتی، کاربر می تواند اطلاعاتی دقیق از مانده کالای تحویل نشده و در تعهد موسسه را دریافت نماید .

♦ از جمله امکان منحصر به فرد گزارشات کالا، انتخاب سرگروه کالا بجای کالا می باشد، که در کلیه موارد فوق، بجای اعمال گزارش برای یک کالا، کلیه کالاهای مربوط به یک سرگروه را در گزارش می توان رویت نمود .