نرم افزار حسابداری فروشگاهی ایرانیان تراز جهت استفاده در فروشگاه های بزرگ و کوچک با زمینه فعالیت متنوع استفاده میشود. ثبت فاکتور های خرید و فروش، موجودی ها، گزارشات پیشرفته در مورد کالا ها و انبارها، گزارشات کامل از مشتریان و فروشندگان و بازاریابان و … ، چاپ برچسب کالا و گزارشات کامل از خرید و فروش مجموعه را به صورت یک جا در این نرم افزار خواهید داشت. تلاش گروه نرم افزار حسابداری ایرانیان تراز رضایت شما میباشد.