نرم افزار حسابداری ایرانیان تراز در زمینه ی فعالیت های متنوع استفاده می شود. این مجموعه تلاش بر آن داشته که مشاغل صنعتی و تولیدی که نیازمند محاسبه بهای تمام شده کالای خود هستند را یاری نماید لذا با استفاده از نرم افزار حسابداری ایرانیان تراز می توانند مقدار کالای مصرفی برای تولید، خدمات انجام شده برای تولید، افت بار و هزینه ضایعات را محاسبه نماید و بهای تمام شده درستی از کالای تولید شده بدست آورند همچنین گزارشات کاملی از کالاهای تولید شده و مصرف شده را میتوان در این نرم افزار مشاهده نمود. تلاش گروه نرم افزار حسابداری ایرانیان تراز رضایت شما می باشد.