رستوران:

>> ثبت پارامترهای مورد نیاز سیستم

♦ تعریف پارامتر سفارش نوع ۱ جهت درج در مشخصات فاکتور مثل (سفارش داخلی/بیرون بر/سالن و …)

♦ تعریف پارامتر سفارش نوع ۲ جهت استفاده در آیتمهای فاکتور مثل (میزشماره ۱ /شماره ۲ و …)

♦ تعریف پارامتر سفارش نوع ۳ جهت استفاده در آیتمهای فاکتور مثل (باظرف /بی ظرف و …)

♦ نمایش و یا عدم نمایش سفارش های سه گانه فوق براساس نیاز کاربر 

♦ امکان تعریف مبلغ پیک و انتخاب آن برای هر کدام از انواع سفارش ایجاد شده 

♦ امکان تعریف حق سرویس و درصد آن و انتخاب آن برای هر کدام از انواع سفارش ایجاد شده

♦ معرفی پیک های مجموعه و انتخاب آن در هر فاکتور برای تشکیل صورتحساب پیک ها 

♦ اتصال حساب حق سرویس و پیک از سیستم حسابداری جهت ثبت آیتم های فاکتور در تشکیل سند حسابداری 

♦ انتخاب اتصال حساب مشتریان به سیستم حسابداری و برگزیدن مشتری پیش فرض در ثبت سفارشات 

♦ نمایش و یا عدم نمایش پانل مشخصات اقلام سفارش برای ثبت نیاز و توضیحات مشتری و موارد خاص، مثل (بدون گوجه، سس تند و …) 

♦ امکان ثبت مشخصات پیش فرض در  پانل به منظور استفاده سریع کاربر صندوق و ثبت سفارش مشتری 

♦ امکان تغییر اندازه پانل مشخصات سفارش و استفاده بهینه از فضای انواع مانیتور برای کاربر  

 

>> تعریف گروه سفارشات و اقلام پیش فرض

♦ امکان ثبت ۶ گروه اصلی سفارشات به منظور قراردادن کالا یا خدمات در این گروه ها و استفاده کاربر صندوق حین ثبت سفارش  

♦ امکان ثبت ۳۰ قلم از کالا یا خدمات در هر گروه سفارش ثبت شده

♦ به سهولت و همزمان ۱۸۰ قلم کالا برای ثبت سفارش در دسترس کاربر صندوق قرار دارد  

♦ امکان ثبت توضیحات خاص مشتری هنگام ثبت سفارش در مواردی که آن توضیح در پانل مشخصات، از قبل ذخیره نشده باشد  

♦ امکان تعریف اعداد ۱ تا ۳۰ برای اقلام ۳۰ گانه هر دسته سفارش، کاربر با تایپ ارقام سفارش مورد نظر را ثبت نماید.   

♦ امکان تغییر تعداد سفارش بدون تایپ و با استفاده از آیکون های ۱ تا ۳۰ که در زیر پانل سفارشات تعبیه شده است 

♦ امکان انتخاب بیش از ۱۰۰ نوع شمایل/استایل برای فرم رستوران به انتخاب کاربر   

>> امکان چاپ سه لیست سفارش بصورت همزمان :

♦ ایجاد فرم چاپ سفارش مشتری و امکان طراحی آن در برنامه بر اساس نیاز مجموعه و درج لوگو و سایر موارد در آن 

♦ امکان چاپ سفارش مشتری جهت شناسایی هنگام تحویل سفارش همزمان با ثبت فاکتور سفارش

♦ امکان چاپ مجزا محل آماده سازی برای آگاهی از سفارش مشتری و اقدام به تولید سفارش، بدون نیاز به هرگونه اطلاع رسانی نامتعارف

>>ثبت اشتراک

♦ ایجاد سریع مشتریان مجموعه در سیستم برای مراجعات بعدی به اطلاعات آنها

♦ ثبت شماره موبایل به عنوان کد اشتراک، جهت سفارشات با پیک، و یا بهره برداری های مدیریتی در سیستم تبلیغاتی و نظایر آن

♦ تعریف آدرس مشتری هنگام ثبت اشتراک به منظور آگاهی پیک از محل تحویل سفارش.

♦ اتصال اتوماتیک مشترک جدید به سیستم حسابداری برای ثبت آگاهی از فروش های هر مشترک و تفکیک حساب آنها 

♦ امکان کشف سابقه سفارشات مشترکین مختلف در سیستم حسابداری و بهره برداری های اطلاعاتی و نظایر آن . 

>>ثبت سفارش و تشکیل فاکتور مشتری

♦ ثبت سفارش اقلام مشتری به سرعت با یکی از روش های زیر :

  • تایپ اعداد ۱ تا ۳۰ معادل ردیف های ۳۰ گانه در هر پانل و درج در فاکتور
  • کلیک موس بر روی هر یک از اقلام درج شده در پانل ها و انتخاب آن برای درج در فاکتور
  • تاچ/لمس کردن آیتم مورد نظر در مانیتورهایی که امکانات ویژه ای دارند 

♦ ثبت پیش فرض یک(۱) قلم برای هر سفارش و تغییر تعداد از طریق آیکونهای ۱-۳۰ که برای این منظور تعبیه شده است 

♦ ثبت مشخصات سفارش از طریق پیش فرض های ثبت شده و یا ثبت موارد خاص مشتری در هر قلم از فاکتور 

♦ درج مشخصات سفارش در فاکتور های چاپ شده جهت آگاهی مشتری و مسئول آماده سازی سفارشات از موارد مدنظر مشتری  

♦ امکان استفاده از کالا و یا خدماتی که در لیست ۱۸۰ گانه از پانل سفارشات نیستند  

♦ دسترسی کاربر صندوق به انواع سفارشات سه گانه تعریف شده و انتخاب اشتراک و … هنگام ثبت فاکتور مشتری

♦ انتخاب گروه های ۶ گانه و اصلی و نمایش اقلام تعریف شده آنها در پانل سفارشات با لمس/تاچ یا کلیک عنوان آن و یا استفاده از میانبر Ctrl+1..6 صفحه کلید  

♦ ثبت نحوه تسویه حساب مشتری در فراخوانی فرم تسویه و استفاده از امکان تسویه نقدی، پوز بانکی و … 

>>سایر امکانات

♦ نمایش لیست انتظار سفارشات در حال آماده سازی برای آگاهی کاربر صندوق و مدیریت ترافیک مشتری 

♦ ثبت تحویل سفارش توسط کاربر صندوق یا قسمت تحویل سفارش و حذف آن از لیست سفارش

♦ رویت لیست موجودی غذا و تعداد مانده و سفارش داده شده همزمان با ثبت فاکتور و مدیریت سفارش مشتری

♦ تعریف شیفت کاری و تفکیک کلیه حسابها و فاکتورهای ثبت شده با توجه به تغییر پرسنل صندوق

♦ امکان تعریف شماره شروع سفارش مشتری برای هر روز و یا هر شیفت کاری و درج آن در فرم های چاپی 

♦ امکان تعریف میزان انتظار مشتری و درج آن در فاکتور چاپ شده جهت کنترل ترافیک مراجعات و تحویل سفارش

♦ امکان تعریف فرمول تولید برای آن دسته از اقلامی که بواسطه مصرف مواد اولیه تهیه و تولید می شوند و ثبت آن در سیستم 

♦ ایجاد کالای تولید شده (فاکتور تولید/مصرف)  همزمان با ثبت فاکتور فروش و تعریف سفارش مشتری 

♦ ایجاد موجودی از اقلام تهیه شده در بخش آماده سازی و آگاهی کاربر صندوق از مانده آنها و کنترل سفارش مشتری  

>>گزارشات سیستم

♦ ارائه تراز عملکرد یک کاربر خاص در سیستم جهت رفع مغایرت احتمالی در وجوه نقد یا پوز بانکی با میزان فروش و  تحویل صندوق به شیفت بعدی و نظایر آن

♦ نمایش خلاصه اقلام فروش یک کاربر خاص در سیستم ، ارائه تراز فروش کاربر و تعداد و مبلغ آن

♦ امکان رویت گزارش عملکرد و خلاصه فروش کاربر و چاپ روی فیش پرینتر موجود در کانتر صندوق کاربر 

♦ امکان استفاده از گزارشات جامع کالا و اشخاص در سیستم حسابداری پایه اعم از : تراز کالا، موجودی کالا، گردش حساب و …