• کلیه عملیاتهای خریدوفروش حسابداری و انبارداری به صورت کاملا اتوماتیک
 • عملکرد هوشمند در برابر قطع برق بدون از دست دادن اطلاعات ذخیره نشده
 • قابلیت مدیریت  چندین شرکت  با اطلاعات کاملا متفاوت در یک نرم افزار  (چند شرکت)
 • نصب آسان برروی کلیه ویندوزهای ۷ ، ۸ ، ۱۰ و ۱۱
 • چاپ برروی انواع چاپگرها
 • صدور فاکتورهای خرید و فروش ، برگشت از خرید ، برگشت از فروش 
 • تخفيف رديفي و كلي در فاكتور
 • تسویه حساب هر فاکتور به صورت نقد (واريز به صندوق ، بانك ، چک و اشخاص)
 • جستجوی کاملا حرفه ای  کالاها ، حسابها ، اسناد و چکها در همه قسمتها
 • تعریف کالا  در سه سطح و خدمات
 • گزارشهای مختلف از خرید و فروش (ریالی – تعدادی)
 • گزارش موجودی ریالی براساس آخرین قیمت خرید ،میانگین قیمت خرید و FIFO 
 • سرفصل حسابداری به صورت سه سطحی (کل ، معین ، تفصیل و تفضیل یک)
 • صدور اسناد دوبل حسابداری به صورت خودکار و دستی
 • تهیه دفاتر کل ، معین و روزنامه
 • تهیه تراز آزمایشی کل ، معین و تفصیلی
 • تهیه لیست بدهکاران و بستانکاران در هر لحظه
 • کارت حساب و ریز گردش مشتریان و حسابها
 • محاسبه سود و زیان براساس نرخ میانگین موزون،آخرین فی خرید،FIFO
 • ثبت چکهای دریافتنی و پرداختنی همراه با مشخصات کامل
 • گزارشهای متنوع از چکهای دریافتنی و پرداختنی
 • هشدار سررسید چکهای دریافتنی و پرداختنی هنگام ورود به برنامه
 • وصول ، درجریان وصول ، واگذاری و کلیه عملیات مربوط به چکها
 • تعریف کاربران سیستم به تعداد نامحدود
 • نمایش قیمتهای  متنوع فروش (عمده ، تک فروشی ، همکار …)
 • انتقال دوره مالی و صدور سند افتتاحیه و اختتامیه به صورت خودکار
 • دفتر تلفن اتوماتیک همراه با شمارگیری
 • تیک نمودن اطلاعات در کارت حساب
 • لیست کلیه اسناد حسابداری و فاکتورهای حذف شده و بازیابی آنها
 • ثبت عملکرد کاربران
 • تهیه کپی پشتیبان بصورت ساعتي و دستی
 • ارسال اطلاعات به محیط office
 • تعریف اختیارات برای هر کاربر و مخفی نمودن منوها
 • دفتر يادداشت پيشرفته با امكان هشدار وظايف روزانه
 • صدور فاكتور با استفاده از باركدخوان
 • محاسبه ماليات بر ارزش افزوده
 • نمايش آخرين قيمت فروش كالا به شخص خريدار در فاكتور فروش
 • لیست افراد بد حساب

برنز (bronze) : 

 • کلیه عملیاتهای خریدوفروش حسابداری و انبارداری به صورت کاملا اتوماتیک
 • عملکرد هوشمند در برابر قطع برق  بدون از دست دادن اطلاعات ذخیره نشده
 • قابلیت مدیریت  چندین شرکت  با اطلاعات کاملا متفاوت در یک نرم افزار  (چند شرکت)
 • نصب آسان برروی کلیه ویندوزهای ۷ ،۸ ،۱۰ و ۱۱
 • چاپ برروی انواع چاپگرها
 • صدور فاکتورهای خرید و فروش ، برگشت از خرید ، برگشت از فروش ، امانات و …
 • تخفيف رديفي و كلي در فاكتور
 • تسویه حساب فاکتور به صورت نقد،بانک،چک و حساب اشخاص
 • جستجوی سریع و آسان در همه قسمتها
 • تعریف کالا و خدمات در سه سطح 
 • گزارشهای مختلف از خرید و فروش (ریالی – تعدادی)
 • گزارش موجودی ریالی براساس آخرین قیمت خرید ، میانگین موزون و FIFO 
 • سرفصل حسابداری به صورت۴ سطحی (کل ، معین ، تفصیل و تفضیل یک)
 • صدور اسناد دوبل حسابداری به صورت خودکار و دستی
 • تهیه دفاتر کل ، معین و روزنامه
 • تهیه تراز آزمایشی کل ، معین و تفصیلی
 • تهیه لیست بدهکاران و بستانکاران با تاریخ لحظه ای 
 • کارت حساب و ریز گردش مشتریان و حسابها
 • محاسبه سود و زیان براساس نرخ میانگین موزون،آخرین فی خرید،FIFO
 • ثبت چکهای دریافتنی و پرداختنی همراه با مشخصات کامل
 • گزارشهای متنوع از چکهای دریافتنی و پرداختنی
 • هشدار سررسید چکهای دریافتنی و پرداختنی هنگام ورود به برنامه
 • وصول ، درجریان وصول ، واگذاری و کلیه عملیات مربوط به چکها
 • تعریف کاربران سیستم به تعداد نامحدود
 • نمایش قیمتهای  متنوع فروش (عمده ، تک فروشی ، همکار …)
 • انتقال دوره مالی و صدور سند افتتاحیه و اختتامیه به صورت خودکار
 • دفتر تلفن اتوماتیک همراه با شمارگیری
 • تیک نمودن اطلاعات در کارت حساب
 • لیست کلیه اسناد حسابداری و فاکتورهای حذف شده و بازیابی آنها
 • ثبت عملکرد کاربران
 • تهیه کپی پشتیبان بصورت ساعتي و دستی
 • ارسال اطلاعات به محیط office
 • تعریف اختیارات برای هر کاربر و مخفی نمودن منوها
 • دفتر يادداشت پيشرفته با امكان هشدار وظايف روزانه
 • صدور فاكتور با استفاده از باركدخوان
 • محاسبه ماليات بر ارزش افزوده
 • نمايش آخرين قيمت فروش كالا به شخص خريدار در فاكتور فروش
 • لیست افراد بد حساب

قیمت این نسخه مبلغ۷۰۰/۰۰۰ هزار تومان می باشد.

سیلور (Silver) :

کلیه امکانات نسخه برنز

 • وروود اطلاعات پايه از اکسل
 • تعريف کاربران سيستم به تعداد نامحدود
 • تغییر سرفصل های حسابداری از پیش تعیین شده ، به سرفصل های مورد نظر
 •  تعریف فرمول تولید برای کالاهای تولیدی (قیمت تمام شده کالا)
 • طراحی گزارش های مختلف مورد نیاز کاربران
 • محاسبه ماليات بر ارزش افزوده  با در نظر گرفتن متغيير بودن ماليات و عوارض هر كالا
 • گزارش سريال هاي موجود يك كالا ، كاردكس ورود و خروج سريال و…
 • چاپ ليبل بارکد براي هر کالا همراه با مشخصات
 • ثبت خودکار فاکتور مصرف مواد اولیه برای کالاهای تولید شده توسط فاکتور تولید
 • چاپ روي انواع چک
 • ثبت سريال براي كالاهاي خريداري شده و  فروش كالا همراه با سريال
 • محاسبه مساحت
 • ثبت عوامل افزاینده و کاهنده برای فاکتور ها (کسورات و اضافات فاکتور)
 • ثبت اقساط برای فاکتورهای فروش  و وصول قسط
 • نمایش سود اشخاص
 • تعریف انبارهای متعدد به تعداد نا محدود
 • کليه عمليات انبارگرداني
 • ثبت فاکتور تولید برای کالاهای تولیدی
 • تعریف ، طراحی و تنظیم چاپ انواع فاکتور به اختیار کاربر
 • چاپ فرمول تولید
 • گزارشات ويژه دارايي (گزارشات فصلي)
 • تعيين سقف اعتبار مشتريان براي جلوگيري از بدهکاري غير مجاز
 • تهیه گزارش فاکتورهای بدهکار و بستانکار
 • نمايش سود هر فاکتور
 • کلیه گزارشات انبار
 • راس گیری از چکها
 • تعیین تاریخ سر رسید برای فاکتور های فروش نسیه
 • کنترل موجودی انبار ها
 • (بر اساس واحد اصلی و فرعی )
 • کاردکس کالا و گزارشات ورود و خروجی

قیمت این نسخه مبلغ۱/۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان می باشد.

گلد (Gold) :

کلیه امکانات نسخه سیلور

 • ثبت زمان ورود و خروج به نرم افزار
 • سقف اعتبار چک هاي دريافتني
 • سقف تعدا فاکتوردر صورت داشتن مانده حساب
 • بازار ياب پيش فرض در فاکتور فروش
 • تعيين نوع قيمت براي مشتريان خاص
 • عدم محاسبه ي ماليات و عوارض براي مشتريان  انتخابي
 • گزارش کار پرداز ها
 • انتقال چک هاي دريافتي و پرداختي از اکسل
 • انتقال و دريافت اسناد از فايل
 • تهيه ي گزارش جمع ساعات کارکرد ماهانه از پرسنل
 • گزارش جمع مرخصي ، کارکرد و
 • اضافه کار پرسنل
 • ليست اسناد بدون مرکز هزينه
 • مشاهده ي تمامي گزارشات انبار و انبار گرداني
 • مشاهده ي تمامي گزارشات حسابداري به صورت کامل
 • شبکه کردن مدیریت مالی پارسیان به تعداد نامحدود
 • ثبت اسناد حسابداری و فاکتورها بصورت همزمان توسط کاربران مختلف
 • حقوق و دستمزد
 • (تعريف پرسنل،احكام كارگزيني، جدول مالياتي،فرمول محاسباتي؛فيش حقوقي و…)
 • مرکز هزینه پروژه های مختلف
 • (هزینه تمام شده مجزای هر پروژه)

قیمت این نسخه مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان میباشد.

فول (Full) :

در این نسخه علاوه بر امکانات ذکر شده کاربر می تواند اطلاعات مالی را به سال مالی دلخواه انتقال دهد .

علاوه براین موارد امکان تعریف ۴ سیستم درون شبکه نیز در این نسخه فراهم می باشد.

قیمت این نسخه مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ هزار تومان  می باشد.

علاوه بر امکانات حسابداری امکان نمایش محصول فروخته شده از محصول هر خریدار ،ثبت حق العمل به صورت درصدی با مبلغ برای طرفین خریدار و فروشنده همزمان در ثبت فاکتور،نمایش تعداد محصول باقی مانده از محصول هر شخص به صورت آنلاین، گزارش فروش محصول از محصول هر خریدار،تراز روزانه هر کاربر جهت بررسی خرید و فروش، درآمد و هزینه و وجوه نقد،بانک و اسناد دریافتی و پرداختی ،ثبت همزمان درآمد حق العمل در اسناد حسابداری،ثبت همزمان دریافت و پرداخت نقد و چک در فاکتور،مشاهده گزارش روزانه هر شخص و …..

قیمت این نسخه مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان میباشد.

صرافی:

نرم افزار حسابداری صرافی بخشی از سیستم حسابداری ایرانیان تراز است که امکان مدیریت اسناد چند ارزی و معاملات ارزی را  برای شما ارائه می کند. اگر چه نتیجه فعالیت های مالی – اقتصادی موسسات به صورت حساب ریالی نگهداری می شود اما دسترسی به اطلاعات معاملات ارزی، حفظ و نگهداری سوابق نرخ های برابری ارزهای مختلف ضروری است و شما می توانید در این قسمت نرخ پایه و هم نرخ های ارزی اسناد و صورت حسابهایتان را نگهداری کنید.

امکانات و ویژگی های این بخش از نرم افزار :

– ایجاد ارز های متعدد و زوج ارزهای آن

– معرفی صندوق های ارزی متعدد و ارزهای متعدد در صورتحساب

-ایجاد اشخاص و مانده حساب های آنها به صورت ریالی و ارزی در سند افتتاحیه

-خرید و فروش ارز از طریق rate با توجه به آخرین میانگین نرخ ارز

– دریافت و پرداخت ارزی و ریالی

-تهاتر( حساب واسط بین مشتریان و سایر افراد)

-داشبورد(مشخص کننده نرخ خرید و فروش ارز ،میانگین نرخ ارز،میانگین نرخ خرید ارز،موجودی ارزهای متفاوت و سود و زیان از ارزهای متفاوت)

-رویت گردش حساب اشخاص براساس ارزهای مختلف

قابلیت گزارش گیری براساس خرید و فروش

-قابلیت انجام عملیات براساس خرید و فروش

-قابلیت اخذ یا تخفیف کارمزد به صورت هوشمند

-قابلیت ثبت درآمد و هزینه

-قابلیت ثبت اسناد حسابداری به غیر از ارزی به واحد پول پایه

-ثبت سند افتتاحیه ارزی

-گزارش سود و زیان

-ترازنامه

-تسعیر ارز

قیمت این نسخه مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان میباشد

سامانه‌ی مؤدیان مالیاتی سامانه‌ای است که از طریق ورود به آن، مؤدیان مالیاتی می‌توانند پایانه‌های فروشگاهی خود را به این سامانه متصل کنند و در این سامانه برای هر مودی یک کارپوشه در نظر گرفته شده است که می توانند عملیات ارسال صورت‌حساب الکترونیکی خود را انجام دهند.

گروه نرم افزاری ایرانیان تراز ، در جهت راحتی کار مشتریان گرامی، سرویس سامانه مودیان را طراحی و پیاده سازی کرده است. با استفاده از این سرویس می‌توانید تمامی صورتحساب های خود را با یک کلیک به سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی ارسال کنید.

قیمت این نسخه مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان میباشد.