محصولات پروتئینی:

همیشه در اصنافی مانند گوشت فروشی و قصابی ها کنترل موجودی کالا یکی از سخت ترین اموری بوده که باید توسط کارفرما انجام می شده. نرم افزار حسابداری ایرانیان تراز برای اولین بار با طراحی امکانات تجزیه کالا توانسته تمام این مشکلات را حل نماید به صورتیکه شما می توانید در هر زمان که خواستید موجودی اجناس فروخته شده و اجناس باقی مانده را مشاهده نمایید.

تلاش گروه نرم افزار حسابداری ایرانیان تراز رضایت شما می باشد.